TÄYDEN PALVELUN BIOKAASUTALO

 

Biokaasulaitos on nykyaikainen ja varmatoiminen ratkaisu orgaanisen jätteen tuoman haasteen käsittelyyn. Nykyaikaisilla todennetuilla teknologioilla saavutetaan taloudellisesti tehokkaita ja ympäristön kannalta ystävällisiä ratkaisuja. Watrec omaa kokemusta näiden teknologioiden suunnittelusta, kehittämisestä, rakentamisesta ja operoinnista. Kattavissa ratkaisuissamme osaamme huomioida biokaasulaitoksen kaikki nämä vaiheet, joka takaa ratkaisujemme toimivuuden.

MIKSI WATREC?

Tärkeintä toiminnassamme on ongelmanratkaisu ja asiakaslähtöisyys. Emme toimita vain yhtä teknologiaa, vaan valitsemme aina parhaan ratkaisun tapauslähtöisesti. Kokonaisten laitosprojektien lisäksi huolehdimme myös pienemmistä kokonaisuuksista ja teemme esimerkiksi pelkkää suunnittelua.

MITEN TOIMIMME?

Tehokkaasti

Biokaasulaitos on tehokas tapa tuottaa lisätuloja orgaanisesta jätteestä. Watrecilta asiakas saa kaikki orgaanisiin jätteisiin liittyvät palvelut saman katon alta. Joustavien ratkaisujemme ansioista voimme yhdistää useita eri syötemateriaaleja ja muunnella kapasiteettia juuri asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tarvittaessa autamme myös laitoksen toiminnan tehostamisessa.

Taloudellisesti

Biokaasulaitoksessa turhat jätteet muunnetaan bioenergiaksi ja laadukkaiksi lannoitteiksi mikro-orgasmien avulla. Samalla kun ratkaisemme asiakkaidemme jätteenkäsittelyyn liittyviä ongelmia, saamme tuotettua hyödyllisiä sivuvirtoja. Watrecin modernien teknologioiden ansiosta jätteet eivät ole enää pelkkä riesa, vaan ne voivat toimia arvokkaana raaka-aineena, energianlähteenä ja kilpailuetuna.

Ekologisesti

Orgaaninen jäte aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, mikäli jäte sijoitetaan vain kaatopaikalle. Watrecin mädätysteknologialla näitä päästöjä saadaan vähennettyä huomattavasti. Samalla kun hankkiudumme eroon asiakkaidemme ylimääräisistä jätteistä ja tuotamme uusiutuvaa energiaa, torjumme osaltamme ilmastonmuutosta ja vähennämme ympäristöön kohdistuvien päästöjen määrää.

RATKAISUMME

UUDET LAITOKSET

Watrec omaa pitkän ja laajan kokemuksen uusien laitosten rakentamisesta. Olemme rakentaneet Suomeen biokaasulaitosten verkoston, joka käsittelee vuosittain yli 300 000 tonnia biohajoavaa jätettä. Tutustu lisää ratkaisuihimme!

OLEMASSA OLEVAT LAITOKSET

Laitokset tarvitsevat huoltoa, optimointia ja varmatoimista operointia. Watrecin kattava kokemus biokaasulaitoksista takaa asiakkaalle parhaimmat ja varmimmat ratkaisut. Toimimme asiakaslähtöisesti ja otamme asiakkaan tarpeet huomioon. Tutustu lisää palveluihimme!

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa