JÄTTEET TUOTOKSI

Jätettä syntyy lähes kaiken toiminnan seurauksena. Tuotetusta jätteestä pitää huolehtia asianmukaisesti, mikä saattaa aiheuttaa haasteita yritysten toiminnalle. Me Watrecilla olemme jo yli 15 vuoden ajan tunnistaneet näitä ongelmia ja suunnitelleet parempia ja tehokkaampia ratkaisuja asiakkaillemme. Ymmärrämme, ettei jokaiseen tilanteeseen sovi yksi ratkaisu. Tämä ansiosta pystymme toimimaan monilla toimialoilla ja suunnittelemaan ratkaisut tapauskohtaisesti. Varmatoimisella biokaasulaitoksella voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia etuja!

MIKSI BIOKAASU?

Biokaasulaitos muuntaa jätteet tuotoksi. Laitoksella voidaan teollisten prosessien, yhdyskuntien tai maatalouden orgaaniset jakeet tuottaa tehokkaasti ja varmatoimisesti sekä uusiutuvaksi energiaksi että orgaaniseksi lannoitteeksi. Watrecin arvojen mukaan tavoitteenamme on löytää asiakkaalle paras mahdollinen ratkaisu, asiakkaan tarpeet huomioiden. Yhdessä suunnittelemalla pystymme rakentamaan varmatoimisen ja todennettua teknologiaa hyödyntävän ratkaisun, joka kustannustehokkuudellaan takaa onnistuneen investoinnin.

MITEN TOIMIMME?

Tehokkaasti

Biokaasulaitos on tehokas tapa tuottaa lisätuloja orgaanisesta jätteestä. Watrecilta asiakas saa kaikki orgaanisiin jätteisiin liittyvät palvelut saman katon alta. Joustavien ratkaisujemme ansioista voimme yhdistää useita eri syötemateriaaleja ja muunnella kapasiteettia juuri asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tarvittaessa autamme myös laitoksen toiminnan tehostamisessa.

Taloudellisesti

Biokaasulaitoksessa turhat jätteet muunnetaan bioenergiaksi ja laadukkaiksi lannoitteiksi mikro-orgasmien avulla. Samalla kun ratkaisemme asiakkaidemme jätteenkäsittelyyn liittyviä ongelmia, saamme tuotettua hyödyllisiä sivuvirtoja. Watrecin modernien teknologioiden ansiosta jätteet eivät ole enää pelkkä riesa, vaan ne voivat toimia arvokkaana raaka-aineena, energianlähteenä ja kilpailuetuna.

Ekologisesti

Orgaaninen jäte aiheuttaa kasvihuonepäästöjä, mikäli jäte sijoitetaan vain kaatopaikalle. Watrecin mädätysteknologialla näitä päästöjä saadaan vähennettyä huomattavasti. Samalla kun hankkiudumme eroon asiakkaidemme ylimääräisistä jätteistä ja tuotamme uusiutuvaa energiaa, torjumme osaltamme ilmastonmuutosta ja vähennämme ympäristöön kohdistuvien päästöjen määrää.

TOIMIALAT

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa