Tietosuojaseloste

(päivitetty 1.11.2021)

 

1   Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Watrec Oy
Y-tunnus: 1837373-7
Osoite: Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa

 

2   Yhteyshenkilö selostetta koskevissa asioissa

Nimi: Kimmo Tuppurainen
Osoite: Wahreninkatu 11, 30100 Forssa
Puhelin: +358 40 504 1443
Sähköposti: k.tuppurainen(at)watrec.fi

 

3   Rekisterien nimet

Watrec Oy:n asiakasrekisteri
Watrec Oy:n yhteistyökumppanirekisteri

 

4   Rekisterien pitämisen peruste

Rekisterissä olevien henkilötietojen säilytys ja käsittely perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksenä.

 

5   Rekistereiden tietosisältö

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekistereiden tietosisältö:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite
  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

     

6   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7   Rekistereiden tietolähteet

Molempien rekistereiden tiedot kerätään yrityksen toimesta itse. Pääsääntöisesti tiedot kerätään käydystä puhelin- ja sähköpostiviestinnästä, kotisivujemme kautta lähetetyistä tarjouspyynnöistä, tapaamisista asiakkaan kanssa sekä tehdyistä sopimuksista.

Asiakas- ja yhteistyökumppanirekistereihimme tallennetaan pääsääntöisesti minimitiedot, joihin tyypillisesti kuuluvat yhteyshenkilön koko nimi, yritys sekä kontaktitiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yrityksen osoite.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

8   Tietojen käyttötarkoitus

Käytämme rekistereiden tietoja asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, yhteydenpitoon yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja ne ovat rekisteröidyn saatavilla, milloin tahansa. Mikäli tiedon säilyttämiselle ei ole lakiin perustuvaa syytä tai tiedolle ei ole enää tarvetta, se poistetaan rekisteristä.

9   Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10   Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustomme käyttää Google Analyticsia.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

 

11   Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tiedot, jotka ovat työntekijöiden yhteystiedoissa esimerkiksi työpuhelimissa ja sähköposteissa, on suojattu sormenjälkitunnisteella ja/tai salasanalla. Väliaikaiset listaukset tai postituslistat ovat tiedostomuodossa verkkoasemalla, jonne on rajattu pääsy vain tietyillä yrityksen työntekijöillä. Päätteet on suojattu salasanoin.

 

12   Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa