YHDYSKUNTAJÄTTEISTÄ ENERGIAA

Kaupungistuminen, jätemäärien jatkuva kasvu ja kiihtyvä ilmastonmuutos vaativat yhä enemmän toimia kunnilta ja jätteenkäsittelylaitoksilta. Päästöjä ja jätteiden kaatopaikalla sijoittamista tulee vähentää, samalla kun energiaa tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Watrecin biokaasulaitokset vastaavat näihin ongelmiin tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja orgaanisten jätteiden käsittelyyn.

Jokainen kunta tuottaa omanlaistaan jätettä, joka kuvaa asukkaidensa elämäntyyliä. Tämän takia emme tarjoa vain yhtä teknologiaa, vaan suunnittelemme ja valitsemme parhaan ratkaisun aina asiakkaan tarpeita ajatellen. Watrecin nykyaikaisilla teknologioilla ja osaamisella jätteestä pystytään muuntamaan arvokas raaka-aine, jota hyödyntämällä voidaan tuottaa ympäristöystävällistä energiaa.

BIOKAASULAITOS OSANA JÄTTEENKÄSITTELYKOKONAISUUTTA

 

Biokaasulaitos on tehokas ja ekologinen tapa käsitellä yhdyskunnassa syntyvää biohajoavaa jätettä. Watrecin syvällisen tuotekehityksen ansiosta olemme kehittäneet ratkaisuja, joilla pystytään vastaanottamaan samaan prosessiin kaikki yhdyskunnassa syntyvät orgaaniset jakeet. Tämä mahdollistaa kiertotalouden periaatteet ja jätteen hyötykäytön.

KOKO ORGAANINEN JAE SAMAAN PROSESSIIN

 

Biokaasulaitokselle voidaan samaan prosessiin syöttää kaikki yhdyskunnassa syntyvät orgaaniset jakeet. Laitoksiin sopivia jätejakeita on mm.

Erilliskerätty biojäte

Yhdyskuntien biohajoavat jätejakeet

Teollisuuden ylijäämät ja sivuvirrat

Jätevesilietteet

Maatalouden biomassat

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA RATKAISU

 

Asiantuntijamme käyvät laitoksella maksutta tutustumassa kohteeseen. Teemme tilannekartoituksen nykyisestä tilanteesta, jonka pohjalta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun ongelmaan. Palvelumme voivat vaihdella yksittäisen prosessin tehostamisesta avaimet käteen -ratkaisuun. Palvelemme jokaista asiakasta juuri heille sopivalla tavalla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa