OLEMASSAOLEVAT LAITOKSET

 

Kun laitoksesta halutaan saada kaikki hyöty irti, on aika miettiä prosessia parantavan teknisen järjestelmän laajennuksen hankkimista. Watrec toimittaa laajalti erilaisia prosessiyksiköitä, joiden avulla laitoksen toiminnasta saadaan entistä tehokkaampaa, taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää. Watrecin pitkän operointikokemuksen ansiosta pystymme optimoimaan operointia, jolloin parhaassa tapauksessa matalemmilla kuluilla saavutetaan tehokkaampaa toimintaa laitokselta. Kyseessä voi olla yksittäinen osaprosessi, kuten esimerkiksi hajukaasujen puhdistusjärjestelmä, tai kokonaan uuden käsittelylinjaston rakentaminen.

KOKEMUKSEN TUOMAA ASIANTUNTIJUUTTA

 

Watrecilla on pitkä kokemus biokaasulaitosten suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta. Pelkistä tavallisista suunnittelutoimistoista poiketen, meillä on runsaasti kokemusta myös laitosten käytännön operoinnista ja haasteista, joihin käyttöhenkilökunta päivittäin törmää. Osaava käyttöhenkilökunta onkin yksi laitoksen tärkeimmistä, ellei jopa tärkein voimavara. Pystymme auttamaan niin laitoksen tehostamiseen liittyvissä asioissa, kuin sen huoltamiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä haasteissa.

PALVELUMME

Suunnittelemme ja toimitamme

Laitoksen toimintaa, prosesseja ja operointia on hyvä tarkastella ja tarpeiden mukaan kehittää jatkuvasti. Aika ajoin vastaan tulee tilanne, jolloin laitos tarvitsee täysin uusia ratkaisuja. Kyseessä voi olla vanhan prosessin korvaaminen tehokkaammalla versiolla, tai täysin uuden osaprosessin lisääminen olemassa olevan prosessin jatkeeksi. Watrecin pitkä kokemus luotettavien ja varmatoimisten prosessien suunnittelusta ja rakentamisesta auttaa asiakasta löytämään ja toteuttamaan tehokkaan ja taloudellisen ratkaisun. Avullamme varmistat pitkäaikaisen kannattavan toiminnan laitoksellesi.

Konsultaatiopalvelut

Tehokkaasti toimivan laitoksen prosesseja täytyy säännöllisesti tarkkailla, arvioida ja kehittää. Watrecin asiantuntijat auttavat tulosten keräämisessä ja analysoimisessa. Laitosvierailujen, haastattelujen ja raporttien perusteelle voidaan tuottaa arvokasta tietoa laitoksen toiminnasta, käyttöasteen nostamisesta ja tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä, kuten huolloista. Samalla varmistetaan laitteiden kestävyys sekä luodaan edellytykset turvalliselle, kannattavalle ja pitkäikäiselle laitostoiminnalle.

Huolto- ja varaosapalvelut

Pitkäikäinen ja tehokkaasti toimiva laitos tarvitsee myös säännöllistä huoltoa. Huoltoa voivat vaatia yksittäiset prosessilaitteet tai koko laitos. Watrec tarjoaa asiakkailleen huoltopalvelua, joka ottaa huomioon jokaisen kohteen erityisvaatimukset ja tarpeet. Huollot voidaan suorittaa joko oman asennusryhmämme toimesta tai yhteistyössä laitoksen omien työntekijöiden kanssa. Halutessaan asiakas voi myös tehdä huoltosopimuksen ja jättää koko laitoksen huoltojen suorittamisen Watrecin vastuulle. Tarvittaessa vastaamme myös asiakkaan koko varaosahuollosta sisältäen varaosien hankinnan, varastoinnin, asentamisen ja ajankohtaisen dokumentoinnin.

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA RATKAISU

 

Asiantuntijamme suunnittelevat jokaisella asiakkaalle tapauskohtaisesti sopivimman ratkaisun. Käymme laitoksella maksutta tutustumassa kohteeseen ja teemme tilannekartoituksen nykyisestä tilanteesta. Tämän pohjalta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun ongelmaan. Palvelumme voi vaihdella yksittäisen prosessin tehostamisesta avaimet käteen -ratkaisuun. Tärkeintä on, että palvelemme jokaista asiakasta juuri heille sopivalla tavalla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa