HYÖTY IRTI BIOMASSOISTA

Sellu- ja paperiteollisuudesta syntyy jätevesiä, prosessilietteitä ja muita biojätteitä. Käsittelyä vaativat biomassat tuottavat yrityksille usein ylimääräistä päänvaivaa. Watrecin biokaasulaitoksilla näitä biomassoja ja jätevesiä voidaan käsitellä tehokkaasti ja vaivattomasti. Sivutuotteena prosessissa syntyy edullista ja ympäristöystävällistä energiaa, jota hyödyntämällä saadaan myös pienennettyä tuotannon kustannuksia. 

Uusinta teknologiaa käytettäessä kiertotalouden ratkaisut eivät ole enää vain imago-kysymyksiä, vaan niiden avulla saadaan kehitettyä myös liiketoimintaa eteenpäin. Watrecin pitkä kokemus alalta ja teollisten projektien parissa takaavat asiantuntemuksemme haastavissakin projekteissa.

KIERTOTALOUS TOIMINNAN TEHOSTAJANA

 

Biokaasun avulla kiertotalous saadaan liiketoiminnan ytimeen. Prosessissa syntyvät jätteet voidaan kierrättää hyötykäyttöön energian ja orgaanisen lannoitteen muodossa, kun jätteet syötetään Watrecin varmatoimiseen biokaasuprosessiin. Kaaviossa on esitelty, miten biokaasu sopii sellu- ja paperitehtaiden kokonoaisuuteen.

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA RATKAISU

 

Asiantuntijamme suunnittelevat jokaisella asiakkaalle tapauskohtaisesti sopivimman ratkaisun. Käymme laitoksella maksutta tutustumassa kohteeseen ja teemme tilannekartoituksen nykyisestä tilanteesta. Tämän pohjalta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun ongelmaan. Palvelumme voi vaihdella yksittäisen prosessin tehostamisesta avaimet käteen -ratkaisuun. Tärkeintä on, että palvelemme jokaista asiakasta juuri heille sopivalla tavalla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa