VIHREÄT INVESTOINNIT

Ilmaston lämpeneminen ja muut ympäristöongelmat pakottavat meidät muuttamaan kulutustapojamme kestävämpään suuntaan. Samalla meidän on lisättävä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Me Watrecilla uskomme, että biokaasun on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi osa energiatuotantoamme.

Biokaasun hyödyt verrattuna aurinko- ja tuulivoimaan ovat yksiselitteiset. Biokaasulaitokset pystyvät toimimaan jatkuvasti, eikä tuotannon tarvitse keskeytyä vaihtuvien sääolosuhteiden takia. Biokaasun tuotantoa pystytään myös varastoimaan helposti myöhempää käyttöä varten. Biokaasun puolesta puhuu myös sen monikäyttöisyys, sillä sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköntuotannossa ja autojen polttoaineena.

SRI (sustainable responsible investing) on rahoitusmarkkinoilla viime aikoina esille noussut termi, jolla tarkoitetaan kestävän kehityksen investointeja. Kestävä kehitys on megatrendi, josta ei ole kirjaimellisesti varaa jäädä pois. Kattavan tutkimuskirjallisuuden mukaan ESG-kriteeristöä soveltavat yritykset ovat lähes poikkeuksetta operatiivisesti muita kannattavampia.

TUOTTOISA INVESTOINTI

Watrec on monen vuoden kehittämistyön avulla löytänyt ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia. Tämä ansiosta saavutetaan investoinnille paras mahdollinen tuotto. Etujamme ovat mm.:

ROI

Tarkka ja luotettava kannattavuusanalyysi, joka takaa vaaditun ROI:n

OPEX

Korkea automaatioaste takaa matalat operointikulut, joka tekee investoinnista entistä houkuttelevamman

ROE

Oikea oman pääoman ja vieraan pääoman suhde maksimoi biokaasulaitosinvestoinnin ROE:n

KANNATTAVA LIIKETOIMINTAMALLI

Liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka ovat tärkeimpiä asioita biokaasuinvestointia suunnitellessa. Watrecita löytyy kokemusta niin yksittäisten laitosten kuin laitosten muodostaman verkoston rakentamisesta. Kaaviossa esitetty malli verkoston rakentamisesta:

 

VIISI LAITOSTA VIIDESSÄ VUODESSA

Nopeasti kasvava Suomen suurin biokaasulaitosverkosto – viisi toimivaa biokaasulaitosta viidessä vuodessa. Tämä oli mahdollista Watrecin asiakaslähtöisellä ja joustavalla toimintatavalla.

SUUNNITELLAAN TEILLE SOPIVA BIOKAASUINVESTOINTI

 

Asiantuntijamme suunnittelevat jokaisella asiakkaalle tapauskohtaisesti sopivimman ratkaisun. Teemme maksutta tilannekartoituksen nykyisestä tilanteesta, jonka pohjalta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun. Haluamme tarjota ratkaisun investointiisi, joka takaa parhaan mahdollisen tuoton sijoitetulle pääomalle.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa