BIOTEHDAS-KETJU

Viisi laitosta viidessä vuodessa

Nopeasti kasvava Suomen suurin biokaasulaitosverkosto – viisi toimivaa biokaasulaitosta viidessä vuodessa. Tämä oli mahdollista Watrecin asiakaslähtöisellä ja joustavalla toimintatavalla.

Watrec oli mukana suunnittelemassa ja urakoimassa Suomen mittakaavassa merkittävää biokaasutehdaskokonaisuutta.

Toimivan biokaasulaitoksen rakentamista avaimet käteen -periaatteella testattiin ensimmäisen kerran Vampulan biokaasulaitoksen osalta. Tuloksena oli taloudellisesti kannattava biokaasulaitos, joka soveltuu yhdyskunnan, teollisuuden ja alkutuotannon sivuvirtojen käsittelyyn.

– Watrec oli mukana ensimmäisen laitoksen osalta myös rahoittajana ja osakkaana, mikä mahdollisti hankkeen toteuttamisen, kertoo projektia ensin Vambio Oy:n ja myöhemmin Biotehdas Oy:n nimissä vetänyt Kaisa Suvilampi.

 

Sopiva monistettavaksi

Vampulan biolaitoksesta saatujen hyvien kokemusten perusteella VamBio Oy linjasi strategian, jossa tavoitteena oli rakentaa valtakunnallinen laitosverkosto viidessä vuodessa ja ottaa siten kärkiasema Suomen biokaasun tuottajana.

– Tavoitteena tehdä liiketoiminta, joka on kustannustehokasta ja järkevää. Kun Vampulan biokaasulaitoksen toiminta oli ensimmäisenä vuotena kannattavaa ja laitos toimi moitteetta, ilman mitään hajuhaittojakaan, uskalsimme tehdä päätöksen seuraavasta laitoksesta, Suvilampi toteaa.

Kasvuun saatiin mukaan sijoittajaksi Taaleri Oyj, joka halusi tehdä sijoituksen Suomen parhaimpaan biokaasutuottajaan. Siinä yhteydessä VamBio Oy muutti nimensä Biotehdas Oy:ksi, ja Biotehdasverkosto lähti syntymään.

 

Jokainen laitos on erilainen

Vaikka laitosverkoston rakentamisessa pyrittiinkin monistamiseen, jokainen laitos piti suunnitella erikseen sen mukaan mitä raaka-ainetta se käsittelee ja missä laitos sijaitsee. Merkitystä on myös sillä mikä on laitoksen tuottama lopputuote – tuotetaanko sähköä vai myydäänkö tuote suoraan kaasuna ja missä muodossa kierrätetään ravinteet.

– Tässä kohtaa Watrecin rooli oli merkittävä. Heidän osaamisensa ja asiakaslähtöinen, joustava tapa toimia mahdollisti hyvin nopean kasvun haasteellisella toimialalla, Kaisa Suvilampi sanoo.

– Meillä ei ollut minkään laitoksen osalta ongelmaa saada niitä toimimaan ja tuottamaan.

Kun Gasum myöhemmin osti Biotehdas Oy:n koko toiminnan, Biotehdas oli markkinajohtaja biokaasun tuottamisessa Suomessa. 

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa