OULUN BIOKAASULAITOS

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

Watrec Oy:n toimittamat biokaasulaitokset saivat jatkoa kun Biotehdas Oy:n neljäs laitos rakennettiin Ouluun. Laitos sijaitsee Oulun Jätehuolto Oy:n Ruskon jätekeskuksen alueella.  Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Info

 • Oulun Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
 • Valmistumisvuosi: 2015
 • Kapasiteetti: 19 000 tn/a | 1,8 MW
 • Materiaalit: Jätevesiliete, syntypaikkalajiteltu biojäte, ruokakauppojen pakattu biojäte, ruokateollisuuden biohajoava jäte
 • Avaimet käteen -toteutus

Haasteet

 • Laitos rakennettiin vanhan kaatopaikka penkan päälle, mikä teki pohjatöistä vaativat
 • Laitos käynnistettiin pelkällä biojätteellä, mikä on 
 • prosessiteknillisesti haastavampaa
 • Nykyisen kompostointilaitoksen rakennuksen hyötykäyttö

Ratkaisut

 • Kaikki rakennukset paalutettiin
 • Ylösajo vaihe suunniteltiin tarkasti laskelmalla jokaiselle päivällä omat syöttömäärät
 • Kompostihallin rakennusta hyödynnettiin biojätteen esikäsittelyssä ja lietteenkuvauksessa

Biokaasulaitos ratkaisuksi biojätteen käsittelyyn

Oulun Jätehuolto Oy etsi kestävää ja kustannustehokasta ratkaisua biojätteenkäsittelyyn. Hankkeesta järjestettiin jätteenkäsittelyn palvelukilpailutus, jonka voitti Biotehdas Oy. Edellisten laitosprojektien jatkoksi Biotehdas Oy valitsi jälleen kerran luotettavan Watrec Oy:n laitostoimittajaksi.

Aktiivisena toimijana Oulun Jätehuolto Oy osallistuprojektiin myös biokaasun ostajana. Toiminnassa voitiin hyödyntää jo olemassa olevaa kaatopaikkakaasun jakeluverkkoa – syntyvä biokaasu voitiin näin hyödyntää kustannustehokkaasti.

 

Moderni, taloudellisempi tekniikka

Aikaisemmin alueellinen erilliskerätyn biojätteen käsittely oli tapahtunut lähinnä kompostoimalla. Muuttamalla käsittelytekniikka kompostoinnista mädätykseen saatiin myös jätejakeiden sisältämä energia hyödynnettyä pelkän ravinteiden hyödyntämisen lisäksi. Aikaisempi toiminta kulutti energiaa – nyt uusi biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa puhdasta energiaa.

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa