OULUN LAAJENNUSTYÖT

Kasvun tuomat haasteet

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi. Laitoksen kapasiteetti jouduttiin jopa kolminkertaistamaan, joka nosti laitoksen tehokkuuden täysin uudelle tasolle.

Info

 • Oulun Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
 • Valmistumisvuosi: 2017
 • Kapasiteetti: 60.000 tn/a | 4 MW
 • Materiaalit: Jätevesiliete, biojäte, ruokateollisuuden jätteet
 • KVR-Urakka

Haasteet

 • Laitoksen operointi ei saanut keskeytyä laajennostöiden vuoksi
 • Alueelle tarvittiin uusi biojätteen vastaanotto- ja esikäsittelyhalli
 • Nopea aikataulu, koska uusien jätteiden vastaanottopäivämäärä oli jo lyöty lukkoon.

Ratkaisut

 • Projekti vaiheistettiin siten, että toiminta ei keskeytynyt
 • Innovatiiviset laite- ja prosessiratkaisut mahdollistivat edullisen kapasiteetin lisäämisen
 • Aikataulutavoitteet saavutettiin osaavan projektinjohdon takia

Suomi on ollut teknologiassa aina maailman kärkimaita ja Oulu on yleensä Suomen etulinjassa viemässä innovaatioita eteenpäin. Näin on myös jätteenkäsittelyn osalta kun Oulun Jätehuolto Oy etsi uusia vaihtoehtoja biojätteen käsittelyyn. Oulun laitoksen ratkaisu oli alueelle tyypillinen huipputeknologia, eli Watrecin suunnittelema biokaasulaitos.

Alun perin Watrec suunnitteli ja rakensi Ouluun biokaasulaitoksen vuosina 2014–2015. Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen alueelle valmistunut laitos suunniteltiin heti alusta lähtien vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa otettiin myös huomioon mahdollinen laajennustarve.

Oulun Biokaasulaitos ehti toimia vain noin 1,5 vuotta ennen kuin kävi ilmi, ettei vanhan 19 000 tn/a kapasiteetti enää riittänyt laitoksen omistajan, Gasum Oy:n, tarpeisiin. Watrecin innovatiivisen suunnittelun ansiosta laajennus pystyttiin toteuttamaan vain maltillisilla lisäinvestoinneilla. Haasteina olivat nopea aikataulu suunnittelulle ja rakentamiselle, sekä operatiiviset haasteet; laitoksen tuotanto ei saanut pysähtyä laajennostöiden aikana. Haastava projekti vaati tarkkaa suunnittelua ja kokeneen henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja, jotta laitoksen tuotanto pystyi jatkumaan keskeytymättä koko projektin ajan.

 

Laitoksen tuotanto ei saanut pysähtyä laajennostöiden aikana.

50%

Aikataulun alitus reaktorin pystytyksessä, nopeasti vaaditussa projektissa

2km

reaktorin alla käytettyjenpaalujen yhteispituus                                                  

 • Projektin sujuminen:

  • Optimaaliset olosuhteet rakentamiselle, aloitus keväällä/päärakentaminen kesän aikana.
  • Kireän aikataulun johdosta Watrec työskenteli viikonloppuja myöden, jotta tavoitteet saavutettiin.
  • Rajalliset varastointimahdollisuudet rakennustarvikkeille ja –laitteistoille aiheuttivat logistisia haasteita, jotka ammattitaitoinen projektinjohtomme ratkaisi.
  • Laitos oli koko rakennustöiden ajan tuotannollisessa käytössä, joka asetti omat haasteensa työmaalle.
  • Biojätteen esikäsittelyssä kahden viikon seisokki, kun laitteisto siirrettiin uuteen vastaanottorakennukseen.
  • Uusi vastaanottorakennus mahdollisti tehokkaamman käsittelyn.

 

 • Asiakkaan hyödyt kun valitsivat Watrecin

  • Pohjoismaiden suurin kokemus toimivien laitosten suunnittelemisesta ja rakentamisesta.
  • Watrec huolehtii asiakkaan tarpeista koko projektin ajan; huolehdimme käyttöönotosta ja ylösajosta (tarkastetaan, että kokonaisuus toimii); koulutamme laitoksen käyttöhenkilökunnan operoimaan laitosta ammattitaidolla.
  • Kyky reagoida nopeasti asiakkaan tarpeisiin.
  • Joustava, luotettava, skaalautuva, taloudellinen.

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

KUOPION BIOKAASULAITOS

Watrec toteutti Biotehtaalle varmatoimisen ja teolliset standardit täyttävän biokaasulaitoksen. Laitos palvelee mm. Pohjois-Savon kuntatoimijoita, jotka halusivat nykyaikaisen, kustannustehokkaan ja ekologisen biojätteenkäsittelyratkaisun.

HUITTISTEN BIOKAASULAITOS

Watrec Oy kehitti ainutlaatuisen konseptin toimivan biokaasulaitoksen rakentamiseen toteuttaessaan ensimmäisen täydellisen avaimet käteen -laitosprojektinsa Vampulassa. Konseptin lopputuloksena syntyi biokaasulaitos, joka soveltuu yhdyskunnan, teollisuuden ja alkutuotannon sivuvirtojen käsittelyyn. 

RANTASEN TILA

Kun sikatilan toimintaa ollaan merkittävästi kasvattamassa, on kuultava lähialueiden asukkaita ja tehtävä arvio merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa