RANTASEN TILA

Sikatilan laajennus vaati ympäristövaikutusten arvioinnin

 

Rantasen Tila Oy:llä Pöytyän Kumilassa on parhaillaan käynnissä suuri laajennustyö. Nykyisellään 600 emakkoa ja 2000 lihasikapaikkaa käsittävä tila on kasvattamassa volyymia reilulla kolmanneksella.

– Tällä hetkellä kasvatamme emakkomäärän 900 kappaleeseen. Jatkossa on mahdollista nostaa emakkojen määrä jopa 2000:een. Myös lihasikojen määrä nostetaan 5000 paikkaan, kertoo tilan isäntä Pertti Rantanen.

Rantasen Tila on perheyhtiöksi keskivertoa isompi. Tila työllistää oma perheen lisäksi neljä työntekijää.

– Tulevaisuuden suunnitelmissa on myös kasvattaa kaikki porsaat itse.

Asiantuntijan työlle arvo

Laajennuksen myötä Rantasen Tilasta on tulossa ELY-keskuksen kriteereiden mukaan sen kokoinen, että hanke edellytti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

– Menettely on niin monimutkainen, ettemme edes miettineet sen tekemistä itse. Onneksi siihen löytyi ammattitaitoinen tekijä Watrecilta, joka hoiti koko prosessin hienosti, Pertti Rantanen toteaa.

Kaiken kaikkiaan YVA-prosessi vei puolitoista vuotta, jossa aktiivisen tekemisen osuus oli yksi vuosi.

– Meille kerrottiin, että menettelyyn menisi helposti kauemminkin, mutta Watrec teki työnsä todella hyvin ja nopeasti. Yleensä kuulemisen yhteydessä syntyvät valitukset ovat niitä, jotka vievät aikaa, mutta tämä oli niin hyvin valmisteltu, ettei valituksia tullut.

Kattava selvitys kolmella skenaariolla

Ympäristövaikutusten arvioinnissa oli mukana kattavasti ympäristökuormitus, vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen.

Selvitys tehtiin kolmella eri vaihtoehdolla, jotka mahdollistavat tilan ja toiminnan laajentumisen vielä nykyisistä suunnitelmista pidemmälle.

– Merkittävin haitta ympäristölle on päivittäiset hajuhaitat sekä lannanlevityksen yhteydessä keväisin ja syksyisin syntyvät hajut.

– Me olemme panostaneet siihen, että liete levitetään pellolle todella nopeasti muutaman päivän aikana. Näin se on nopeasti ohi ja hajuhaitatkin jäävät pariin päivään.

Rantaset päätyivät tilaamaan YVAn teon Watrecilta hyvin tehdyn ja pitävän tarjouksen sekä nopean aikataulun ansiosta.

– Voimme lämpimästi suositella. Sekä aikataulu että hinta pitivät kutinsa ja koko projekti oli meille hyvin vaivaton. Oli ilo tehdä työtä ammattilasten kanssa.

 

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa