HONKAJOEN LAITOS

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

Käytännön kokemukset ovat osoittaneet Watrec Oy:n kehittämän biokaasulaitoskonseptin toimivaksi ratkaisuksi teollisuuden ja yhdyskuntien sivuvirtojen käsittelyssä. Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Info

 • Honkajoen Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Kapasiteetti: 60.000 tn/a | 4 MW
 • Materiaalit: Jätevesiliete, syntypaikkalajiteltu biojäte, ruokakauppojen pakattu biojäte, ruokateollisuuden biohajoava jäte, renderöintifasiliteetin sivutuotteet
 • Avaimet käteen -toteutus

Haasteet

 • Laitoksen operointi ei saanut keskeytyä laajennostöiden vuoksi
 • Alueelle tarvittiin uusi vastaanottohalli
 • Nopea aikataulu, koska jätemäärä oli pian kasvamassa

Ratkaisut

 • Projekti vaiheistettiin siten, että toiminta ei keskeytynyt
 • Innovatiiviset laite- ja prosessiratkaisut mahdollistivat edullisen kapasiteetin lisäämisen
 • Aikataulutavoitteet saavutettiin osaavan projektinjohdon takia

Biokaasulaitos teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn

Satakunnassa toimiva Honkajoki Oy prosessoi teurasjätteitä valmistaen niistä mm. rehujen raaka-ainetta, eläinrasvaa ja uusiutuvaa polttoainetta. Alueella toimii myös muita teollisia toimijoita, joiden tuottaman biohajoavan jätteen nykyaikaiselle käsittelylle oli selvä tarve. Watrec Oy toimitti Honkajoen Biotehdas Ky:lle biokaasulaitoksen vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Honkajoen Biotehdas Ky ja Watrec Oy ovat toimineet hankkeen alusta saakka tiiviissä yhteistyössä tärkeän asiakkaan, Honkajoki Oy:n, kanssa. Projektin edetessä mukaan saatiin arvokas lisä, kun paikallinen energiayhtiö, Vatajankosken Sähkö Oy, liittyi hankkeeseen biokaasun hyödyntäjäksi. Nyt energiayhtiö vastaanottaa kaiken tuotetun biokaasun ja jalostaa siitä sähköä ja lämpöä.

Energiayhtiö vastaanottaa kaiken tuotetun biokaasun ja jalostaa siitä sähköä ja lämpöä.

 

Kustannustehokkuutta jätteensiirtoon

Ennen Biotehdas Oy:n uuden biokaasulaitoksenvrakentamista Honkajoki Oy käytti Biotehdas Oy:n toisen laitoksen jätteenkäsittelypalveluita. Kustannuksia aiheutui kuitenkin verraten pitkistä materiaalin kuljetusmatkoista. Uusi biokaasulaitos rakennettiin Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamon viereiselle tontille, jolloin muodostuva liete pystytään pumppaamaan kustannustehokkaasti suoraan biokaasulaitokselle. Muiden toimijoiden jätejakeet tuodaan laitokselle pääosin kuorma-autokuljetuksina. Kuormien vastaanotto ja purkaminen tapahtuu laitoksen sisätiloissa.

 

Konseptinmukainen toteutus takasi toimivan lopputuloksen

Watrec Oy:n aiemmin rakentamasta Kuopion biokaasulaitoksesta saadut käytännön kokemukset yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käsittelystä hyödynnettiin Honkajoella. Käytännön kautta toimivaksi todettu konsepti toimi hyvänä pohjana Honkajoen biokaasulaitoksen toteuttamiselle. Lopputuloksena syntyi tehokas ja toimintavarma laitos. Laitosten samankaltaisuus takaa myös, että käyttöhenkilökunta pystyy hyödyntämään toisessa laitoksessa toimivaksi havaittuja käytäntöjä. Samalla henkilökunta saa toisiltaan helposti apua ja tukea ongelmatilanteissa.

Teollisuusasiakkaiden poikkeuksellisen suuri määrä näkyy Honkajoen laitoksella useina erilaisina teollisuuden sivuvirtoina. Sen vuoksi laitos on varustettu kahdella erityyppisellä biohajoavien jätteiden vastaanottolinjastolla. Käytäntö on osoittanut, että Watrec Oy:n kehittämä biojätteen esikäsittelylinjasto toimii hyvin myös erityyppisillä teollisuuden ja yhdyskuntien jätejakeilla.

 

Hyvällä suunnittelulla ratkaistiin uudenlaisia haasteita

Honkajoen biokaasulaitoksen soinen maasto asetti hankkeelle omat uudet haasteensa. Tästä selvittiin hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella rakentamisella. Samalla saatiin arvokasta lisäosaamista biokaasulaitosten rakentamisesta haasteellisissa olosuhteissa. Honkajoen biokaasulaitoksen prosessissa tarvittava lämpö saadaan läheiseltä voimalaitokselta, jossa Vatajankosken Sähkö Oy tuottaa sähköä ja lämpöä biokaasusta. Sähköntuotannossa muodostuva lämpöenergia palautetaan biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi prosessin- ja laitoksen lämmittämiseen. Näin laitokselle ei tarvittu omaa lämmöntuotantoyksikköä.

 

Tavoite pitkäaikaisesta yhteistyöstä toteutui

Watrec Oy:n tavoitteena on aina pitkäaikainen ja kestävä yhteistyö niin asiakkaiden kuin loppukäyttäjienkin kanssa. Asiakkaille halutaan tarjota pitkäaikaisia ja toimivia ratkaisuja jätteenkäsittelyyn. Honkajoen biokaasulaitoshankkeen osalta tavoitteessa onnistuttiin hyvin – Watrec Oy on edelleenkin säännöllisesti mukana biokaasulaitoksen toiminnassa kuin myös yhteistyössä Honkajoki Oy:n kanssa.

LUE LISÄÄ REFERENSSEJÄMME

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa