SIVUVIRRAT HYÖTYKÄYTTÖÖN

Elintarviketeollisuudessa syntyy ylimääräisiä sivuvirtoja, joiden käsittelystä yritysten tulee huolehtia. Watrec auttaa löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja näille sivuvirroille. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi uuden laitoksen rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän tehostaminen. Tutustuttuaan kohteeseen asiantuntijamme suunnittelevat asiakkaan tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. Watrecin teknologioiden avulla tuottamattomat sivuvirrat voidaan hyödyntää energiana joko alkuperäisessä valmistusprosessissa tai myydä ulkopuolelle.

SOPIVIA JÄTEVIRTOJA BIOKAASULAITOKSELLE

Biokaasulaitokselle voidaan samaan prosessiin syöttää teollisessa prosessissa syntyvät orgaaniset jätteet. Laitoksiin sopivia jätejakeita on mm.

Elintarviketeollisuuden ylijäämät ja sivuvirrat

Teurasjätteet

Jätevesiliete

Muut eloperäiset ja biohajoavat jätejakeet ja biomassat

Juomateollisuuden mäski

KOHTI ENERGIAOMAVARAISUUTTA

15 vuoden aikana Watrec on innovoinut luotettavan ja joustavan biokaasuprosessin. Kehittämämme ratkaisu mahdollistaa parhaassa tapauksessa panimoille ja tislaamoille energiaomavaraisuuden, ainoastaan ottamalla prosessien sivuvirrat hyötykäyttöön. Kuviossa esimerkki siitä, miten biokaasulaitos käytännössä toimii panimon yhteydessä.

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA RATKAISU

 

Asiantuntijamme käyvät laitoksella maksutta tutustumassa kohteeseen. Teemme tilannekartoituksen nykyisestä tilanteesta, jonka pohjalta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun ongelmaan. Palvelumme voivat vaihdella yksittäisen prosessin tehostamisesta avaimet käteen -ratkaisuun. Palvelemme jokaista asiakasta juuri heille sopivalla tavalla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa