MAATALOUSYRITTÄJÄN APUNA JOKA VAIHEESSA

 

Maatalouteen liittyy paljon viranomaisvelvoitteita, jotka työllistävät tilallisia ja vievät aikaa varsinaisilta käytännön töiltä. Erilaiset raportit ja arvioinnit saattavat olla esteenä myös tilan kehittymiselle, jos yrittäjällä ei ole osaamista vaadittujen selvitysten ja dokumenttien laatimiseen. Watrecin asiantuntijat toimivat maatilayrittäjien apuna prosessin joka vaiheessa. Vuosien kokemuksen ja osaamisen ansiosta tarvittavat asiakirjat saadaan laadittua tehokkaasti ja vaivattomasti. Tällöin asiakas voi keskittyä tilan pyörittämiseen ja tulevaisuuden investointien suunnitteluun.

AUTAMME:

Maatalousyrittäjä voi hyödyntää Watrecin erikoisosaamista monella tavalla. Toiminnassamme pyrimme asiakaslähtöisyyteen, joka takaa parhaan yksilöllisen ratkaisun yrittäjälle. Autamme monissa eri teknisissä ja viranomaisvelvoitteiden tuomissa haasteissa, kuten näissä.

 

YVA- ja ympäristölupa-
prosesseissa

Vuosiraportoinneissa

BAT-arvioinnissa

Perustilaselvityksissä ja niiden arvioinneissa

Hajupaneeleissa

LAAJENNUS VAATI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA

Rantasen sikatilalla on käynnissä suuri laajennustyö. Toiminnan kasvattaminen merkittävästi edellytti lähialueen asukkaiden kuulemista ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä. Monimutkaista menettelyä ei lähdetty tekemään tilalla itse, vaan avuksi löytyi ammattitaitoinen tekijä Watrecilta.

BIOKAASULLA KOHTI SÄHKÖOMAVARAISUUTTA

 

Maataloudessa syntyy paljon orgaanista jätettä, jota pystytään hyödyntämään biokaasulaitoksella. Mikrobien avulla jäte voidaan käsitellä luonnollisesti anaerobisissa olosuhteissa. Jätteiden hajotessa prosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan hyödyntää energianlähteenä. Tämän lisäksi orgaanisia jätteitä käsittelemällä syntyy lannoitteita, jotka sisältävät esimerkiksi viljelysmaalle tärkeitä fosforeita.

Maatilojen yhteyteen rakentamamme Vampulan laitos on hyvä esimerkki kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti ratkaistusta jäteongelmasta. Referenssistä voit lukea enemmän täältä.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa