REFERENSSIT 

LAITOKSET

Jatkuvuutta ja toimivuutta tuova jätteenkäsittelyratkaisu

HONKAJOEN BIOKAASULAITOS

Honkajoen biokaasulaitos toimitettiin palvelemaan kunnallisia toimijoita sekä elintarviketeollisuuden tarpeita. Laitos mahdollistaa pitkäaikaisen yhteistyön, joka takaa jätteenkäsittelyn jatkuvuuden asiakkaille pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

OULUN BIOKAASULAITOS

Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Kasvun tuomat haasteet

OULUN LAAJENNUSTYÖT

Oulun Jätehuolto Oy:n alueella toimii Gasum Oy:n pohjoisin biokaasulaitos. Vuoden 2016 lopussa tultiin tilanteeseen, jossa biokaasulaitokselle syntyi kriittinen tarve laajentaa laitosta nostamalla käsittelykapasiteettia lisääntyneiden jätemäärien vuoksi.

Nykyaikainen biojätteenkäsittelyratkaisu

KUOPION BIOKAASULAITOS

Watrec toteutti Biotehtaalle varmatoimisen ja teolliset standardit täyttävän biokaasulaitoksen. Laitos palvelee mm. Pohjois-Savon kuntatoimijoita, jotka halusivat nykyaikaisen, kustannustehokkaan ja ekologisen biojätteenkäsittelyratkaisun.

Yhdistelmäratkaisu alkutuotannon ja jätteenkäsittelyn tarpeisiin

HUITTISTEN BIOKAASULAITOS

Watrec Oy kehitti ainutlaatuisen konseptin toimivan biokaasulaitoksen rakentamiseen toteuttaessaan ensimmäisen täydellisen avaimet käteen -laitosprojektinsa Vampulassa. Konseptin lopputuloksena syntyi biokaasulaitos, joka soveltuu yhdyskunnan, teollisuuden ja alkutuotannon sivuvirtojen käsittelyyn. 

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Sikatilan laajennus vaati ympäristövaikutusten arvioinnin

RANTASEN TILA

Kun sikatilan toimintaa ollaan merkittävästi kasvattamassa, on kuultava lähialueiden asukkaita ja tehtävä arvio merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Laajennusta tarvitsevan laitoksen hankalat lupaprosessit

OULU YVA

Oulun biokaasulaitoshanke käynnistyi Biotehdas Oy:n ja Oulun Jätehuollon yhteisen tahtotilan tuloksena vuonna 2013. Alustava teknistaloudellinen selvitys osoitti hankkeen kannattavaksi. Asiaa ryhdyttiin viemään eteenpäin Watrec Oy:n toimesta pikaisesti käynnistämällä heti ympäristölupaprosessi 19 000 tonnia vuodessa biohajoavaa jätettä käsittelevälle biokaasulaitokselle. 

VIHREÄT INVESTOINNIT

Viisi laitosta viidessä vuodessa

BIOTEHDAS-KETJU

Nopeasti kasvava Suomen suurin biokaasulaitosverkosto – viisi toimivaa biokaasulaitosta viidessä vuodessa. Tämä oli mahdollista Watrecin asiakaslähtöisellä ja joustavalla toimintatavalla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa