Taloudellinen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva jätteenkäsittelyratkaisu

Watrec Oy:n toimittamat biokaasulaitokset saivat jatkoa kun Biotehdas Oy:n neljäs laitos rakennettiin Ouluun. Laitos sijaitsee Oulun Jätehuolto Oy:n Ruskon jätekeskuksen alueella.  Aikaisempien laitosten tapaan tämäkin laitos rakennettiin vastaanottamaan hyvin erityyppisiä jätejakeita – niin biojätettä kuin puhdistamolietettä. Laitoksen suunnittelussa huomioitiin alusta saakka mahdollinen laajennustarve.

Info

  • Oulun Biotehdas Ky, Gasum Ltd.
  • Valmistumisvuosi: 2015
  • Kapasiteetti: 19 000 tn/a | 1,8 MW
  • Materiaalit: Jätevesiliete, syntypaikkalajiteltu biojäte, ruokakauppojen pakattu biojäte, ruokateollisuuden biohajoava jäte

Haasteet

  • Laitos rakennettiin vanhan kaatopaikka penkan päälle, mikä teki pohjatöistä vaativat
  • Laitos käynnistettiin pelkällä biojätteellä, mikä on prosessiteknillisesti haastavampaa
  • Nykyisen kompostointilaitoksen rakennuksen hyötykäyttö

Ratkaisut

  • Kaikki rakennukset paalutettiin
  • Ylösajo vaihe suunniteltiin tarkasti laskelmalla jokaiselle päivällä omat syöttömäärät
  • Kompostihallin rakennusta hyödynnettiin biojätteen esikäsittelyssä ja lietteenkuvauksessa

Biokaasulaitos ratkaisuksi biojätteen käsittelyyn

Oulun Jätehuolto Oy etsi kestävää ja kustannustehokasta ratkaisua biojätteenkäsittelyyn. Hankkeesta järjestettiin jätteenkäsittelyn palvelukilpailutus, jonka voitti Biotehdas Oy. Edellisten laitosprojektien jatkoksi Biotehdas Oy valitsi jälleen kerran luotettavan Watrec Oy:n laitostoimittajaksi.

Aktiivisena toimijana Oulun Jätehuolto Oy osallistuprojektiin myös biokaasun ostajana. Toiminnassa voitiin hyödyntää jo olemassa olevaa kaatopaikkakaasun jakeluverkkoa – syntyvä biokaasu voitiin näin hyödyntää kustannustehokkaasti.

 

Moderni, taloudellisempi tekniikka

Aikaisemmin alueellinen erilliskerätyn biojätteen käsittely oli tapahtunut lähinnä kompostoimalla. Muuttamalla käsittelytekniikka kompostoinnista mädätykseen saatiin myös jätejakeiden sisältämä energia hyödynnettyä pelkän ravinteiden hyödyntämisen lisäksi. Aikaisempi toiminta kulutti energiaa – nyt uusi biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa puhdasta energiaa.

Ratkaisu rakennusteknisesti haasteelliseen projektiin

Laitoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnettiin edelleen aikaisemmissa projekteissa toimivaksi todettua konseptia. Alueen vanhaan käsittelytekniikkaan verrattuna biokaasulaitos on huomattavasti suljetumpi järjestelmä – ja sen hajukaasujenkäsittelytekniikka on kehittyneenpää.

Aikaisemmista Watrec Oy:n laitosprojekteista poiketen Ruskossa päädyttiin hyödyntämään alueen olemassa olevia rakennuksia osana uutta laitosta. Vanha biojätteenkäsittelyhalli saneerattiin ja sinne sijoitettiin biojätteenkäsittelyjärjestelmä. Saneerattuun halliin sijoitettu linjasto osoittautui toimivaksi ja täytti sille asetetut vaatimukset.

Laitospaikkana Ruskon jätekeskus – samoin kuin alueen pohjoinen sijainti – toivat molemmat omat lisähaasteensa projektiin. Suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioitiin talvirakentamisen lisäksi myös rakentaminen vanhan kaatopaikan täyttöalueelle. Haasteista huolimatta hankkeen aikataulu ja budjetti pitivät ja ensimmäiset jätekuormat voitiin ottaa laitokselle vastaan suunnitellun mukaisesti. Kiitokset tästä kuuluvat niin Oulun Jätehuolto Oy:lle, Watrec Oy:n joustaville yhteystyökumppaneille kuin myös motivoituneelle projektihenkilöstölle.

Tulevaisuuden tarpeet huomioon

Oulun biokaasulaitoksella oli kiire ja se jouduttiin toteuttamaan nopealla aikataululla. Ruskon jätekeskuksen alueelle oli olemassa ympäristölupa 20 000 tn/a biojätteen käsittelylle. Kapasiteetin nostaminen tästä edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ja uutta ympäristölupaa. Viivästysten välttämiseksi laitos toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa ympäristöluvan mukaisessa laajuudessa rakentamalla vain yksi pääreaktori. Koko laitos kuitenkin suunniteltiin siten, että tulevaisuudessa käsittelykapasiteettia voidaan helposti nostaa aina 60 000 tn/a saakka lisäämällä ainoastaan reaktorikapasiteettiä. Ratkaisu antaa asiakkaalle mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa pienellä investointikustannuksilla.

Watrec Oy

Nikkilänkatu 5 F, 30100 Forssa