Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on valinnut Watrec Oy:n suunnittelijaksi Sulkavuoreen rakennettavalle biokaasulaitokselle. Suunnittelusopimuksen allekirjoittivat Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen (oikealla) ja Watrec Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suvilampi keskiviikkona 13.6.2018. Suunnittelutyöt alkavat heti ja niiden on tarkoitus valmistua kesään 2019 mennessä.

 

 

 

Tampereen Sulkavuorelle rakennetaan keskuspuhdistamo, jossa käsitellään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien jätevedet keskitetysti. Hanke on Pirkanmaan historian suurin ympäristöhanke ja valmistuessaan se puhdistaa noin 430 000 asukkaan jätevedet. Puhdistamon käyttöönotto tulee olemaan vuonna 2024.

 

Keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyratkaisuksi valittiin lietteen anaerobinen käsittely ja siitä tuotettu biokaasu aiotaan hyödyntää puhdistamon omassa energiantuotannossa. Biokaasulla aiotaan käyttää puhdistamon kaasumoottoreita, joista saadaan lähes 60 % puhdistamon tarvitsemasta vuotuisesta sähköenergiasta ja 90 % lämpöenergiasta.

 

Watrec Oy:n toteuttamaan suunnitteluprojektiin sisältyy laitoksen prosessisuunnittelu, rakennustekninen suunnittelu, sähkö- ja instrumenttisuunnittelu sekä LVI-suunnittelu. Projektin tavoitteena on suunnitella laitoskokonaisuus, joka palvelee mahdollisimman laajasti Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tarpeita sekä teknisesti että taloudellisesti.

 

Suunnitteluprojekti on osoitus Watrecin kokonaisvaltaisesta palveluvalmiudesta. Yritykseltä löytyy ratkaisuja jätteidenkäsittelyprojektien jokaiseen vaiheeseen alkaen markkinakartoituksista, ympäristölupahakemusten laatimisesta ja laitossuunnittelusta aina KVR-muotoisiin laitostoteutuksiin. ”Viidentoista vuoden ikäisenä yhtiönä olemme osoittaneet kuuluvamme biologisten käsittelyprosessien suunnittelun ja toteutuksen kärkijoukkoon” toteaa Watrecin toimitusjohtaja, Juhani Suvilampi.

 

Lisätietoja:

Juhani Suvilampi
Toimitusjohtaja
Puh. +358 400 801 416
j.suvilampi(at)watrec.fi